Portafoli digital

La meva carrera professional s'ha centrat sobretot en l'elaboració de software i el disseny web. Des del disseny gràfic i d'interacció fins a la programació de solucions usant tecnologies molt diverses. Podeu trobar a continuació una mostra dels meus treballs més recents, juntament amb el codi font i els informes d'alguns dels projectes.

Projectes personals

Aualé (2014)

Aualé és una interfície gràfica per al joc de la família mancala del mateix nom. Un programari lliure i multiplataforma creat per al motor d'intel·ligència artificial Aalina.

Aalina (2014)

Un motor d'intel·ligència artificial per al joc de tauler aualé. Elaborat inicialment com a part del meu Treball Final del Grau d'Enginyeria Informàtica.

Elaboració de programari

Rutines (2011)

Una aplicació enfocada a assistir als entrenadors en la creació de programes d'exercicis personalitzats per als usuaris d'instal·lacions esportives.

 • Clients: Netgema, S.C.P.; Seae, S.L.
 • Sistema: Windows
 • Tecnologies: WinDev, HyperFile

Informes d'alumnes (2007)

Programació i disseny d'una aplicació per a la gestió d'informes de progrés i avaluació dels alumnes d'instal·lacions esportives.

 • Clients: Netgema, S.C.P.; Seae, S.L.
 • Sistema: Windows
 • Tecnologies: WinDev, HyperFile

Control de personal (2007)

Una aplicació enfocada a la gestió del personal d'una empresa. Control d'entrades i sortides del personal.

Control de párking (2007)

Elaboració d'un programari senzill per a la gestió d'un pàrquing. Obertura de barreres i control de places.

Termarium (2004)

Adaptació d'una solució existent de gestió d'instal·lacions esportives per al seu ús en balnearis.

Reservas (2003)

Creació d'una aplicació de gestió de reserves d'espais i planificació per a instal·lacions esportives.

Elaboració i disseny per a la web

Artistic Island (2016)

Elaboració completa des de zero d'un front-end web per a aquesta xarxa social.

 • Adreça: artisticisland.com
 • Client: Artistic Island, S.L.
 • Tecnologies: AngularJS, Parse SDK, CSS3, HTML5

Lloc web d'Aualé (2014-2015)

Disseny i elaboració completa del lloc web, des de la concepció del logotip i la identitat visual, fins a la creació de continguts i traduccions. Es tracta d'un projecte personal.

Piscines Picornell (2006-2010)

Disseny gràfic i elaboració del lloc web de les conegudes instal·lacions esportives de l'Anella Olímpica de Montjuïc.

 • Adreça: picornell.cat
 • Client: Aigua, Esports i Salut, S.L.
 • Tecnologies: CSS, MySQL, PHP, WCAG, XHTML

Ritme 1, S.A. (2008-2009)

Disseny i elaboració del lloc web, així com també la creació d'un sistema de gestió d'una botiga en línia per a l'empresa de subministrament de materials esportius.

 • Adreça: ritme.es
 • Clients: Netgema, S.C.P.; Ritme 1, S.A.
 • Tecnologies: ASP, CSS, RSS, WCAG, XHTML

C.E.M. Montornès (2005-2011)

Elaboració del lloc web i creació d'un gestor de continguts fet a mida. Disseny gràfic i gestió de continguts a càrrec d'Edicions Gargot, S.L.

 • Adreça: cemmontornes.com
 • Clients: Netgema, S.C.P.; Seae, S.L.
 • Tecnologies: ASP, CSS, RSS, WCAG, XHTML

C.E.M. Les Franqueses (2005-2011)

Elaboració del lloc web i creació d'un gestor de continguts fet a mida. Disseny gràfic i gestió de continguts a càrrec d'Edicions Gargot, S.L.

 • Adreça: cemlesfranqueses.com
 • Clients: Netgema, S.C.P.; Seae, S.L.
 • Tecnologies: ASP, CSS, RSS, HTML

Seae, S.L. (2004-2008)

Elaboració del lloc web per a l'empresa de serveis esportius. En col·laboració amb l'estudi de disseny STV Disseny, S.C.

 • Adreça: seae.es
 • Clients: Netgema, S.C.P.; Seae, S.L.
 • Tecnologies: ASP, CSS, RSS, HTML

Pràctiques universitàries

Atenes Framework (2014)

Un framework Java enfocat al desenvolupament de motors d'intel·ligència artificial per a jocs de suma nul·la. Inicialment creat per a la implementació del motor Aalina.

Aprenentatge computacional (2013)

Implementació des de zero d'un algorisme de classificació senzill enfocat a la construcció i ús d'arbres de decisió.

Sistemes encastats (2012)

Elaboració d'una xarxa de sensors sense fils que transmet les dades dels sensors a un servidor web i implementació d'un client Android per al control del servidor des de dispositius mòbils.

Informàtica gràfica (2011)

Un món virtual tridimensional pel qual ens podem desplaçar. Implementació de rutines de gestió de llums, textures, creació de figures i moviments de la càmera.